INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost VACS TRADE s.r.o. se sídlem Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Třebová, IČO 05249708 provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

S Vašimi osobními údaji nakládáme velice zodpovědně. Všechna data jsou uložena v automatizovaných souborech, uskladněna a používaná v souladu s národní a evropskou legislativou. Společnost nevyžaduje Vaše osobní data pro prohlížení stránek www.chci-vysavat.cz. To znamená, že si stránky můžete prohlížet bez jakékoliv registrace.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost VACS TRADE s.r.o., se sídlem Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Třebová, identifikační číslo: 05249708, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37459 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Třebová, adresa elektronické pošty info@chci-vysavat.cz, telefon +420 737 770 470.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
3.3. Správce zpracovává Vaše údaje, získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Správce informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Správce údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Ve spodní části stránek se při vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies.
3.4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou:
výrobce sáčků VACS, dodavatel ostatního zboží, rovněž subjekt zajišťující expediční služby: VACS FACTORY s.r.o., Trstěnická 933, Litomyšl-Město, 570 01, IČO 03729435, spisová značka C 34648 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,
dopravce: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, info@cpost.cz, telefon 221 131 111,
společnost poskytující hostingové služby: WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36421928, helpdesk@websupport.sk, https://www.websupport.sk/kontakt, 00420(02) 20 60 80 80,
společnost pronajímající účetní software: ABRA Software s.r.o., Plynárenská 1, 82109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31375162, IČ DPH: SK2020327210, DIČ: 2020327210, dodavatel je registrovaný pod spisovou značkou Sro 7236/B ze dne 18.07.1994 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
společnost pronajímající specifický komunikační software: Smartsupp.com, s.r.o., IČO 03668681, DIČ CZ03668681, Brno-střed, Černá Pole, Milady Horákové 1957/13,
společnost provozující server (resp. cenový srovnávač) www.heureka.cz: Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Městského sodu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727, info@heureka.sk, +420 488 570 071,
5.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
5.3. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.4. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. STAHOVÁNÍ SOUBORŮ A DAT

8.1. Společnost používá antivirovou ochranu. I přesto společnost nenese zodpovědnost v rámci zákonných pravidel za poškození či jiné škody vzniklé počítačovými viry.

9. VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PŘÍSTUPU

9.1. Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, službu analýz využití www stránek poskytovanou společností Google Inc. (dále jen "Google").
9.2. Google Analytics využívá tzv. "Cookies". Jde o textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a pomáhají analyzovat, jak se uživatelé chovají na předmětných webových stránkách.
9.3. Informace získané použitím souborů "Cookies" o používání webových stránek jsou obvykle přenášeny na server Google v USA, kde jsou rovněž ukládány.
9.4. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách, bude Vaše IP adresa zkrácena v rámci členské země Evropské unie nebo jiných smluvních stran Smlouvy o evropském hospodářském prostoru.
9.5. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam.
9.6. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace na vyhodnocení (resp. analýzu) Vašeho využívání těchto webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami a internetem provozovateli stránek.
9.7. V rámci Google Analytics se zavazujeme, že Vaše IP adresa nebude spojená se žádnými jinými daty, které má společnost Google k dispozici.
9.8. Používání souborů Cookies můžete zabránit výběrem vhodného nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v některých případech pak nebudete moct plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.
9.9. Můžete také zakázat, aby údaje shromažďované soubory Cookies o používání webových stránek (včetně Vaši IP adresy) byly přenášeny společnosti Google a zpracovány společností Google stažením zásuvného modulu prohlížeče z následujícího odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a jeho nainstalováním.
9.10. Můžete zakázat shromaždování dat prostřednictvím Google Analytics. Více informací naleznete zde.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs
9.11. Existuje možnost vypnutí souborů Cookies, které zabrání budoucímu shromažďování Vašich informací během návštěvy těchto webových stránek: Vypnutí Google Analytics.
9.12. Víc informací o podmínkách používání a zásadách ochrany soukromí je možné najít na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us.html nebo http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
9.13. Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byl použitý kód Google Analytics „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymního shromažďování IP adres (označuje sa jako maskování IP).
9.14. Současně sdělujeme, že používáme Google Analytics pro analýzu slov z AdWords a Double-Click-Cookie pro statistické účely.
9.15. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete vypnout tuto možnost ve Správci předvoleb reklam http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
10.2. S těmito podmínkami souhlasíte potvrzením tlačítka „Odeslat objednávku“ prostřednictvím internetového formuláře. Potvrzením uvedeného tlačítka potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a souhlasíte s nimi.
10.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Nadstandardní garance

100%záruka na vrácení zboží

můžete vrátit zboží do 3 měsíců od nákupu bez udání důvodu

můžete vrátit i rozbalené balení sáčků

můžete vrátit balení i v případě, že jeden sáček je použitý a chybí